FANDOM


'6 (šest)' je kladné celé číslo po 5 a před 7. Jeho řádová forma je napsána jako "šestá" nebo "šestá".

Vlastnosti

6 je číslo sudé číslo, třetí trojúhelníkové číslo, třetí faktorové číslo a 3 nebo 4 primární.

6 se rovná součtu jeho správných dělitelů: 1 + 2 + 3 = 6. Toto činí perfect number a ve skutečnosti nejmenší číslo s touto vlastností, přičemž další je 28.

6 se rovná součtu jeho jednotných správných dělitelů, tj. Dělitelů d takových, že d a n / d jsou relativně primární. Tito se nazývají jednotná dokonalá čísla. Je to nejmenší číslo s touto vlastností.

Jediným semiprime number není také nedostatečné číslo.

Je to nejmenší číslo N takové, že všechny násobky N jsou abundant. Všechna dokonalá nebo bohatá čísla mají tuto vlastnost.

V českém jazyce se 6 nazývá "půltucet", což znamená "půl-dvanáct".

Pronunciation

Šest výslovnost